Johtopäätöksiä

Ruokatrendeissä korostuu tällä hetkellä ruuan eettisyys – nyt on trendikästä tuijottaa myös ruokavalintojen osalta omaa napaa pidemmälle. On trendikästä pyrkiä vähentämää lihansyöntiä, vaikkei täysvegaaniksi ryhtyisikään. Lihan tehotuotannossa tapahtuvat julmuudet ovat saaneet yhä useammat ihmiset ajattelemaan lihansyönnin mielekkyyttä aivan uudella tavalla.

Vuoden 2017 ruokatrendeistä on löydettävissä komponentteja, joita voidaan pitää tuttuina ja turvallisina. Tällaisia helposti tutuiksi ja turvallisiksi miellettyjä komponentteja ovat esimerkiksi gourmet-nostalgian korostuminen, brändäys sekä kansainvälisten peruselintarvikkeiden käyttäminen ruuanlaitossa.

Toisaalta voidaan myös sanoa, että ruokailutavoissa eletään samalla tietynlaisen murroksen aikaa. Miten tämä murros sitten näkyy? Se näkyy esimerkiksi siten, että ateria-ajat ovat alkaneet hämärtyä ja instant-välipalojen suosio on alkanut kasvaa. Erilaisia moderneja yhdistelmiä suositaan aikaisempaa enemmän ja ruokailussa suositaan ateriarytmiä, jossa korostuu pienten annosten syöminen usein.

Nykyisin on tyypillistä se, että suositaan ruuan laadukkuutta sekä ruuanlaittoon panostamista. Tästä ruokaan panostamisesta huolimatta ruoka voi olla myös kasuaalia sekä arkista ollen kuitenkin trendikästä. Esimerkiksi arkinen kulhoruoka sekä gourmet-ranskalaiset ovat nyt trendikkäitä ruokia. Arkistakin ruokaa voi siis tehdä tyylillä ja ruuanlaittoon paneutuen!

Tällä hetkellä ruuanlaitossa on tyypillistä se, että aistielämyksiä korostetaan, samoin kuin myöskin ruokailun ja syömisen aikaansaamaa elämyksellisyyttä. Aistivaraisuutta pyritään lisäämään monin eri tavoin esimerkiksi kattauksessa. Kattauksissa saatetaan käyttää esimerkiksi valkoisia liinoja tuomaan pöytään arvokkuutta ja näyttävyyttä sekä erilaisia värejä ja värikkäitä komponentteja, jotka toimivat pöydässä lähes kaleidoskoopin tapaan. Kontrastien luominen on nyt trendikkäässä kattauksessa tärkeää.

Ruokailussa pyritään myös huomioimaan mahdollisuuksien mukaan erilaiset yhteisöt kiinnittäen huomiota esimerkiksi ruuan eettisyyteen ja statukseen. Eräs ruuan eettisyyteen läheisesti liittyvä tekijä on kasvisruokailun suosiminen. Vaikkei ryhtyisikään vegaaniksi, on omassa ruokailussa silti mahdollista lisätä kasvisruuan osuutta. Tämä on myös terveellinen vaihtoehto! Uudenlaisilla ruuanlaittotavoilla pyritään nyt tuomaan kasvisruokaan aivan uudenlaisia makuja sekä ruokaisuutta.

Ruokatrendien tulevaisuus

Ruokatrendejä tulee ja menee, mutta todennäköisesti tietynlainen kotikutoisuus on jatkossakin trendikästä. On aika vaikeaa arvailla, mikä nimenomainen ruokalaji olisi trendikästä tulevina vuosina, mutta kenties jonkinlaisia yleisempiä suuntaviivoja on jo nähtävillä.

Tällä hetkellä on erityisen trendikästä olla tiedostava ruokailija ja kuluttaja, joka pohtii ruuan eettisyyttä, pyrkii minimoimaan ruokahävikkiä sekä suosii uusiokäyttöä. Tällainen kehityssuunta tuskin katoaa tulevaisuudessakaan, koska olisi jotenkin yllättävää, jos tällaisessa tiedostavassa kuluttamisessa otettaisiinkin yhtäkkiä takapakkia ja jos kehitys kulkisikin yhtäkkiä taakse- eikä eteenpäin. Ruokaan ja sen tuotantoon liittyy valitettavasti monia eettisiä kysymyksiä, joihin kuluttajien pitäisi ottaa aikaisempaa voimakkaammin kantaa. Tällaiset kysymykset liittyvät esimerkiksi lihan tehotuotantoon, kahvin tuotantoon sekä suklaan tuottamiseen. Voikin olla, että kehityssuunnan jatkuessa nykyisin positiivisin askelin, erilaiset reilun kaupan tuotteet ovat nykyistä suositumpia ja yhä useampi on nykyistä valmiimpi maksamaan ruuastaan hieman tavallista enemmän saadakseen reilulla ja eettisellä tavalla tuotettua, puhdasta ja turvallista ruokaa.

Kasvisruoka tulee todennäköisesti kehittymään ja monipuolistumaan entisestään lähitulevaisuudessa ja hyviä reseptejä tullaan varmasti ammentamaan niin Lähi-Idän kuin Välimeren alueen keittiöistäkin. On hienoa, että kasvisruokaa on lähdetty kehittelemään entistä maistuvammaksi, ruokaisammaksi ja monipuolisemmaksi, koska juuri tämä voi auttaa nostamaan kasvisruuan suuren yleisön suosioon! Moni karttelee kasvisruokaa aivan turhaan kuvitellen sen olevan mautonta ja liian kevyttä pitämään nälkää loitolla pidempiä aikoja. Tässä kohtaa tarvitaan myöskin asennemuutosta sekä rohkeutta kokeilla aivan uudenlaisia makuja.

On jo elinympäristömmekin kannalta tärkeää oppia minimoimaan ruokahävikkiä sekä käyttämään tavaroita mahdollisimman tehokkaalla tavalla uudelleen niiden jäätyä tarpeettomiksi alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan tai niiden rikkouduttua. Tällaisten asioiden parissa työskentely sekä tällaisten asioiden pohtiminen on toivottavasti erityisen trendikästä myös tulevina ruokavuosina!